MENI
17.11.2022.

Одржана 82. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 82. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине примљен је к знању допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број 04-15-1-1461-10/22 од 26. 10. 2022. године. Чланови Независне комисије наставиће рад по овом предмету у складу с надлежностима Комисије.

Чланови Независне комисије договорили су нови термин посјете Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

На сједници је утврђен одговор на Молбу за достављање података ради обраде захтјева приспјелог на основу Закона о слободи приступа информацијама у БиХ, број УП1/03/13-50-18-39/22 од 31. 10. 2022. године.

Утврђен је и План активности за децембар 2022. године. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу