MENI
20.3.2023

Održana 3. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

Na 3. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Komisija je usvojila zaključak kojim traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da, u roku od šest mjeseci, izvjesti Komisiju za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

K znanju je primljena Prezentacija direktora Sekretarijata Energetske zajednice: „Realizacija Ugovora o Energetskoj zajednici - gdje je Bosna i Hercegovina“, od 23. 2. 2023. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću