MENI
20.3.2023

Održana 5. sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Na 5. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg su, u prvom čitanju, predložili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. U skladu s Poslovnikom Doma, Ustavnopravna komisija zadužena je da dostavi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Nakon što po drugi put nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, Dom je obustavio zakonodavni postupak o ovom Prijedlogu zakona.

Predstavnički dom nije usvojio u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Dom je usvojio Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH dr. Denis Zvizdić obavijestio je poslanike da je Kolegij Doma postigao saglasnost o Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2020. godinu, čime se ovaj dokument, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, smatra usvojenim u Predstavničkom domu.

Dom je usvojio zaključak kojim traži od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH da, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u roku od 30 dana organizuje sastanak s predsjednicima vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH, te nadležnim ministrima za poljoprivredu i ministrima za finansije radi usaglašavanja i konačnog uspostavljanja modela IPARD operativne strukture u BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je  Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima, čiji su predlagači poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević Dizdarević i Denis Zvizdić.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju:

  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
  • Sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju Bosne i Hercegovine u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu,
  • Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za 2016. godinu.  

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću