MENI
1.6.2023

Održana 89. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 89. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine razmatrana je predstavka 05/6-50-17-904-2/23 od 12. 5. 2023. godine. Nezavisna komisija oglasila se nenadležnom za postupanje po ovoj predstavci, te je odlučeno da se ova predstavka proslijedi nadležnoj instituciji na dalje postupanje.

Usvojena je Informacija o postupanju po predstavkama zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

K znanju je primljena Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Nezavisna komisija utvrdila je i Plan aktivnosti za juli 2023. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću