MENI
30.8.2023

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Marinko Čavara učestvovao na sastanku predstavnika institucija vlasti i Misije OSCE-a u BiH o rješavanju problema rodno zasnovanog nasilja

"Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marinko Čavara učestvovao je u Sarajevu na sastanku predstavnika svih nivoa vlasti u BiH, kojeg je Misija OSCE-a u BiH organizovala s ciljem preduzimanja konkretnih koraka i urgentnog rješavanja problema rodno zasnovanog nasilja.

Na sastanku, na kome su učestvovali šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Brian Aggeler, ministri i predstavnici državnih, entitetskih, kantonalnih vlasti i Brčko Distrikta BiH, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, predstavnici ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, kao i predstavnici institucija za rodnu ravnopravnost, izraženo je duboko saosjećanje sa porodicama žrtava nedavnih tragičnih događaja u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, te dogovoren niz konkretnih institucionalnih koraka s ciljem preventivnog djelovanja i sprečavanja sličnih događaja u budućnosti.

Upozoravajući na činjenicu da je riječ o zajedničkom izazovu za sve u BiH, koji zahtijeva zajedničko djelovanje, više od 30 visokih predstavnika vlasti na svim nivoima pozdravili su organizaciju ovog sastanka, ocjenjujući ga kao važnu platformu za analizu manjkavosti sistema, razumijevanje razloga iz kojih žrtve često ne traže pomoć i rješavanje alarmantnog problema nedovoljnog prijavljivanja djela ove vrste.

Učesnici sastanka saglasili su se sa zaključkom da borba protiv nasilja u porodici zahtijeva odgovor koji će biti pažljivo odmjeren, multidisciplinaran i istrajan, odgovor koji će uvažiti rodne specifičnosti, u središte pažnje staviti žrtvu i njene potrebe, te uvažavati prirodu traumatskog iskustva.

Dogovoren je niz zajedničkih obaveza u cilju preduzimanja hitnih, strateških i sistemskih institucionalnih koraka svih nivoa vlasti kako bi se preduprijedio i spriječio svaki vid nasilja, a posebno rodno zasnovano nasilje.

Također je dogovoreno da Misija OSCE-a u BiH do kraja novembra ove godine organizuje pregledni sastanak u cilju analize ostvarenog napretka u realizaciji prihvaćenih obaveza koje imaju za cilj prevenciju slučajeva rodno zasnovanog nasilja i pružanje adekvatne podrške žrtvama." (saopćenje iz Kabineta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Marinka Čavare)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću