MENI
20.11.2023

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović učestvovao na konferenciji povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta u BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kemal Ademović učestvovao je na Konferenciji pod nazivom „Pravo na život bez nasilja“, koju su, u zgradi PSBiH, povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta u Bosni i Hercegovini, organizovali UNICEF BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće za djecu BiH.

Učesnike konferencije pozdravili su ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, rezidentna koordinatorica UN BiH Ingrid Macdonald, predstavnica UNICEF-a BiH Veronika Vashchenko i zamjenica predsjednice Vijeća za djecu BiH Aleksandra Vuković.

Tokom konferencije, čiju su temu odabrala djeca Bosne i Hercegovine, predstavljeno je stanje, ključni problemi i učestali oblici nasilja s kojima se djeca suočavaju unutar svojih zajednica, svoje porodice i društva. Prezentovane su obaveze Bosne i Hercegovine proistekle iz Konvencije o pravima djeteta, te najavljen novi izvještaj o izvršenju obaveza sa preporukama Komiteta za prava djeteta. Također su prezentovani problemi vršnjačkog nasilja i nasilja u školama, problemi nasilja na internetu, kao i problemi nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

U panel diskusijama bilo je riječi o refleksiji predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti o svim ovim problemima i preporukama o tome kako probleme rješavati kroz zakonodavnu reformu i u praksi. O ovim temama učesnicima konferencije govorio je i delegat u Domu naroda PSBiH Zlatko Miletić.

Bosna i Hercegovina je prije trideset godina potpisala UN Konvenciju o pravima djeteta i time preuzela obaveze za stvaranje boljih uslova za život svakog djeteta, unapređenje zakonodavnog okvira i redovno izvještavanje o implementaciji Konvencije u našoj zemlji. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću