MENI
22.2.2024

Održana 9. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 9. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 2023. godinu.

Primljena k znanju Informacija o posjeti Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za mart 2024. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću