MENI
3.5.2024

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović boravio u Zvorniku i Srebrenici

"Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kemal Ademović boravio je jučer u Zvorniku i Srebrenici. Centralna tema razgovora sa građanima, pored političko-sigurnosne situacije, bila je zaštita imovine povratnika u bh. entitet Republiku Srpsku (RS).

Građani Zvornika i Srebrenice su, prije svega, izrazili zabrinutost zbog sumnji u narušavanje sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini izazvane pooštrenom političkom retorikom, te iznijeli brojne slučajeve pokušaja oduzimanja imovine koja je već desetljećima u vlasništvu njihovom ili njihovih predaka.

Vlasti u RS, rekli su građani, koristeći odredbe novih ili izmijenjenih zakona tog entiteta, kao i činjenicu da veliki broj povratnika nije fizički prisutno tokom cijele godine na svojim imanjima, oduzimaju imovinu građana u netransparentnoj i neutemeljenoj proceduri. Istovremeno, propisani postupci žalbi su izuzetno kratki, a tužbe skupe, što ljude onemogućava da zakonskim putem vrate svoju imovinu u vlasništvo, upozorili su građani.

S tim u vezi, najavljeno je otvaranje fondacije sa sjedištem u Zvorniku koja će povratnicima davati besplatne pravne usluge u zaštiti imovine povratnika od oduzimanja.

Delegaciju, koja je zajedno s predsjedavajućim Ademovićem posjetila Zvornik i Srebrenicu, činili su i dekanesa Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Larisa Velić, članovi kabineta predsjedavajućeg Ademovića Sejfudin Hodžić i Nedim Čivić, vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla Esana Kavazbašić-Huskanović, te poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo i politički direktor Naroda i Pravde Rusmir Pobrić." (saopćenje iz Kabineta predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću