MENI
13.5.2024

Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH učestvuju u Podgorici na 19. sastanku COSAP-a

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Zdenko Ćosić, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Dženan Đonlagić i član Zajedničke komisije Branislav Borenović učestvuju na 19. sastanku Konferencije parlamentarnih odbora/komisija za evropske integracije/poslove država Jugoistočne Evrope obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP), koji se danas i sutra održava u Podgorici.

Na sastanku, kojeg je, uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Regionalnog vijeća za saradnju (RCC), organizirao Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore, razmijenjena su mišljenja i stavovi o novoj perspektivi Evropske unije (EU) i utjecaju geopolitičkih okolnosti na politiku proširenja, kao i o pitanju regionalne saradnje i ekonomskog povezivanja država u regionu.

Sastanak COSAP-a u Podgorici, na kome su, po prvi put, učestvovali i predstavnici država Istočnog partnerstva, uvodnim izlaganjima otvorili su potpredsjednik Skupštine Crne Gore Boris Pejović, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Ivan Vuković, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori ambasadorica Oana Cristina Popa, ministrica evropskih poslova u Vladi Crne Gore Maida Gorčević i politički direktor u RCC-u Amer Kapetanović.

Učesnici 19. sastanka COSAP-a usvojili su i zajedničku izjavu u kojoj su pozdravili podršku EU intenziviranju procesa integracije Zapadnog Balkana i obnovljeni fokus na politiku proširenja u okviru belgijskog predsjedavanja Vijećem EU. U tom kontekstu, pozdravili su i prioritete belgijskog predsjedavanja Vijećem EU, kojima se daje aktivna podrška saradnji i jačanju veza EU sa aspirantima za članstvo.

Pozdravljene su i zajedničke deklaracije usvojene na samitima EU - Zapadni Balkan, koji su održani u Tirani 6. decembra 2022. i Briselu 13. decembra 2023. Učesnici 19. sastanka COSAP-a ove deklaracije ocijenili su kao potvrdu evropske perspektive Zapadnog Balkana i posvećenosti integraciji regiona u EU, s ciljem ostvarenja vizije jake, stabilne i ujedinjene Evrope.

Učesnici sastanka COSAP-a također su posebno pozdravili Plan rasta Evropske komisije za Zapadni Balkan i šest milijardi eura podrške, koja ima za cilj brže približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom evropskom tržištu, ekonomsku integraciju regiona, ubrzanje provođenja temeljnih reformi i dodatnu finansijsku pomoć. S tim u vezi, naglasili su značaj Berlinskog procesa, posebno njegove parlamentarne dimenzije, te istaknuli potrebu da se razmotri mogućnost formaliziranja parlamentarne dimenzije pomenute inicijative. Ocijenili su da bi direktnije uključivanje parlamenata u Berlinski proces dodatno unaprijedilo njihovu nadzornu ulogu i doprinijelo jačanju međusobne saradnje i političke stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

Ukazali su i na potrebu intenzivnije saradnje odbora /komisija za evropske integracije/poslove parlamenata u regionu, s ciljem koordinirane promocije vrijednosti EU, razmjene informacija i pružanja međusobne pomoći u prevazilaženju zajedničkih izazova na putu ka članstvu u EU. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću