MENI
15.5.2024

Predsjedavajuća Delegacije PSBiH u PAM Rejhana Dervišević predstavila izvještaj o globalnim ekonomskim perspektivama i budućnosti euro – mediteranskog i zalivskog regiona

Predsjedavajuća Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Mediterana Rejhana Dervišević predstavila je danas u Bragi (Republika Portugal), gdje je u toku 18. plenarna sjednica Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), izvještaj i nacrt Rezolucije na temu „Od decenije izgubljenih prilika do decenije transformacije i saradnje – globalne ekonomske perspektive 2023/2024. i budućnost euro-mediteranskog i zalivskog regiona“.

U svom obraćanju u svojstvu izvjestioca PAM-a za ekonomiju, gospođa Dervišević je poručila kako je ekonomska otpornost vitalno pitanje za svaku državu članicu ove međunarodne multilateralne organizacije, te naglasila da bi, za osiguravanje ekonomske otpornosti na izazove današnjice, bilo potrebno efikasno rješavati problem fragmentacije globalne ekonomije, te sarađivati i zajednički usmjeravati ekonomske politike koje će rješavati postojeće strukturne neravnoteže i postići uravnotežen i održiv ekonomski rast.

Izražavajući nadu da će usvajanje rezolucije na ovu temu predstavljati korak u smjeru ostvarivanja rasta ekonomije u zemljama članicama PAM-a, gospođa Dervišević je kazala kako izvještaj o ekonomiji za „2023/2024. godinu analizira aktuelne makroekonomske izazove, napore za oporavak nakon pandemije i globalne trendove ekonomske politike koji će imati uticaj na ekonomsku situaciju u euro-mediteranskom i zalivskom regionu. Prema riječima gospođe Dervišević, fragmentacija globalne ekonomije negativno utiče na trgovinske i investicione tokove, te odvraća vrijedne resurse potrebne za zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju i ublažavanje/prilagođavanje na klimatske promjene iz regiona gdje su najpotrebniji. Ocjenjujući da podaci ukazuju na to da vladajući makroekonomski izazovi nisu povezani s ekonomskim ciklusom, već su strukturalne prirode, gospođa Dervišević preporučila je restukturisanje političkih instrumenata s ciljem promovisanja uravnoteženog i održivog ekonomskog rasta i smanjenja socijalno-ekonomske nejednakosti.

Prema njenim riječima, izvještaj se fokusirao i na uticaj krize u Crvenom moru na međunarodnu trgovinu i ekonomiju, kao i na smanjenje nivoa vode u Panamskom kanalu zbog klimatskih promjena.

Osim toga, rekla je Dervišević, izvještaj sadrži i ključne preporuke i namjenske akcije za promociju ekonomske dobrobiti i dugoročnog prosperiteta u regionima PAM-a. Kazala je da preporuke pozivaju na strukturalne reforme kako bi se podstakao održivi ekonomski rast i razvoj, što, kako je rekla, uključuje jačanje globalnog lanca vrijednosti, transformaciju prehrambenih sistema i implementaciju preporuka WestMED-a.

U svom obraćanju predsjedavajuća Delegacije PSBiH u PAM Rejhana Dervišević zahvalila se Skupštini Republike Portugal, te gradonačelniku Brage na izvrsnoj organizaciji plenarne sjednice PAM-a.

Parlamentarci će se tokom dvodnevnog plenarnog zasjedanja PAM-a u Bragi baviti i brojnim drugim pitanjima i izazovima s kojima su suočene države članice ove međunarodne parlamentarne organizacije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću