MENI
4.6.2024

Članovi rukovodstva Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH održali sastanak sa povjerenicom za odbrambena pitanja Bundestaga SR Njemačke

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović i zamjenici predsjedavajućeg Zajedničke komisije Marina Pendeš i Radovan Kovačević održali su danas sastanak sa povjerenicom za odbrambena pitanja Bundestaga SR Njemačke Evom Högl, koja se nalazi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Na sastanku, kojem su prisustvovali i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, zamjenik ambasadora SR Njemačke u BiH Bernhard Abels i vojni ataše SR Njemačke u BiH pukovnik Franz Josef Nolte, izraženo je zadovoljstvo bliskom saradnjom koju parlamenti dvije zemlje imaju u oblasti demokratskog nadzora nad oružanim snagama, kao i zahvalnost SR Njemačkoj na dugogodišnjom podršci Bosni i Hercegovini u oblasti odbrane i sigurnosti.

Istaknuta je značajna uloga povjerenika za odbrambena pitanja Bundestaga SR Njemačke u uspostavljanju institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, koja punih 15 godina uspješno radi posao zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH). S tim u vezi, istaknuta je kvalitetna saradnja parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, koja, kako je rečeno, predstavlja uspješnu priču koja daje rezultate.

Članovi rukovodstva Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH upoznali su visoku gošću i sa nadležnostima i radom Zajedničke komisije, ističući poseban doprinos u procesu transparentnog i zakonitog procesa uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, rješavanju aktuelnih problema u procesu nabavki, transparentnosti u vođenju personala, unapređenju sistema pomoći civilnom stanovništvu tokom elementarnih nepogoda i u kriznim situacijama, te efikasnijem sistemu vojnog deminiranja, kao i u nizu drugih pitanja, poput terenskih posjeta komandama i jedinicama OSBiH tokom kojih se stiče prava slika stanja na terenu.

Također je istaknuto da je reforma odbrambenog sistema jedna od najbolje provedenih reformi u BiH, te ocijenjeno da je situacija u Bosni i Hercegovini stabilna sa stanovišta sigurnosti. Naglašena je podrška koju pripadnici EUFOR-a imaju u svim dijelovima BiH, kao i kod svih ključnih političkih faktora u BiH.

Izražavajući zadovoljstvo nivoom saradnje i razmjene iskustava u oblasti parlamentarnog nadzora u sektoru odbrane i sigurnosti, povjerenica za odbrambena pitanja Bundestaga SR Njemačke Eva Högl posebno je pohvalila činjenicu da institucija parlamentarnog vojnog povjerenika BiH ima punu podršku institucija BiH. Također je naglasila značaj očuvanja nezavisnosti parlamentarnog vojnog povjerenika u donošenju odluka i davanju preporuka, što je, kako je kazala, naglašeno i na odvojenom sastanku kojeg je imala sa parlamentarnim vojnim povjerenikom BiH Boškom Šiljegovićem.

Povjerenica Högl izrazila je uvjerenje da će SR Njemačka nastaviti da pruža podršku Bosni i Hercegovini i njenim oružanim snagama, kao i da će međuparlamentarna saradnja na planu nadzora u oblastima odbrane i sigurnosti biti još bolja i sadržajnija. S tim u vezi, povjerenica Högl zaželjela je dalji uspješan rad Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH i parlamentarnom vojnom povjereniku BiH, kao i uspjeh Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija i pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću