MENI
5.6.2024

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u PSVE Saša Magazinović učestvovao na tematskoj sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE

Educirati muškarce o borbi protiv nasilja nad ženama

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović boravi u Tirani, gdje na poziv Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE učestvuje na tematskoj sjednici "Borba protiv psihološkog i online nasilja nad ženama".

S ciljem skretanja pažnje na online mržnju, seksualno nasilje i uznemiravanje žena u javnom prostoru, PSVE se aktivno bavi pitanjem cyber diskriminacije i mržnje na internetu, kao i borbom protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja žena u javnom prostoru. Strategija rodne ravnopravnosti Vijeća Evrope naglašava potrebu za rješavanjem nasilja nad ženama (uključujući online i offline sferu) kroz borbu protiv rodnih stereotipa i seksizma – uključujući seksistički govor mržnje i nasilne i seksualizirane prijetnje na internetu, posebno na društvenim mrežama.

Termin „digitalna dimenzija nasilja nad ženama“ se koristi za naglašavanje činjenice da ovo štetno ponašanje nesrazmjerno cilja žene i djevojčice i čini centralni element njihovog iskustva rodno zasnovanog nasilja nad ženama. I ova vrsta nasilja, kao i psihičko, fizičko i seksualno nasilje u "offline svijetu", ukorijenjeno je u istom kontekstu nejednakosti žena i pozicije povlaštenosti muškaraca.

Ovim povodom poslanik Magazinović naglasio je da Istanbulska konvencija zahtijeva od država potpisnica da preduzmu održive mjere koje imaju za cilj prevenciju nasilja nad ženama rješavanjem njegovih osnovnih uzroka i radom na promjeni stavova, rodnih uloga i stereotipa koji čine nasilje nad ženama prihvatljivim.

Siguran sam, naveo je Magazinović, da najveću odgovornost u borbi protiv nasilja nad ženama trebaju imati muškarci. Iz tog razloga, po njegovom mišljenju, jedan od značajnih alata za borbu protiv nasilja nad ženama u online i offline prostoru, pored odgovorajućih zakonskih unapređenja, definitivno je edukacija muškaraca o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama, ali i rad na razbijanju stereotipa i seksističkih uvjerenja koji su u osnovi nasilja nad ženama.

Magazinović, koji je član međunarodne parlamentarne mreže Vijeća Evrope „Žene slobodne od nasilja“, ukazao je na nedovoljno prepoznatu digitalnu dimenziju nasilja nad ženama kao oblik rodno zasnovanog nasilja. Pozdravio je prijedlog preporuke za uspostavu jačih mehanizama podrške koji obuhvataju pravno i psihološko savjetovanje dostupno svim žrtvama nasilja počinjenog u digitalnoj sferi, u potpunosti razumijevajući da je ovaj vid ataka na mentalno zdravlje djevojčica i žena prisutniji mnogo više nego što je toga društvo u cjelini svjesno. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću