MENI
6.6.2024

Održana 13. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 13. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Tuzla.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za juli 2024. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću