MENI
7.6.2024

Zakazana 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 19. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 20. juni 2024. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1.  Usvajanje Zapisnika 18. sjednicePredstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Inicijativa za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH – smjenu ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Nenada Nešića, predlagač: poslanici Kluba SDA: Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić i Midhat Čaušević, broj: 01-50-1-1037/24 od 24. 5. 2024;
 4. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici iz Kluba DF-a: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš,broj: 01-01-1019/24 od 21. 5. 2024. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, predlagač: poslanik Nihad Omerović, broj: 01-02-1-2349/23 od 10. 11. 2023. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2736/23 od 6. 2. 2024, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o administrativnim taksama, predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-929/24 od 10. 5. 2024. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: poslanica Ermina Salkičević-Dizdarević, broj: 03/3-02-4-906/24, veza: 01-50-2-13-40/24 od 28. 5. 2024;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Kluba SDA: Amora Mašovića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Nermina Mandre, Midhata Čauševića i Šerifa Špageza razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-709/24 od 27. 5. 2024;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovinepo hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-749/24 od 27. 5. 2024;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine razmatra po skraćenom postupku, broj: 01,02-02-1-649/24 od 27. 5. 2024;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-694/24 od 27. 5. 2024;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4.g) iz Mišljenja Evropske komisije, koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu saacquisem“, broj: 01-50-1-808/24 od 27. 5. 2024;
 14. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-39-1-337/24 od 7. 2. 2024;
 15. Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-37-653/24 od 25. 3. 2024;
 16. Materijali Upravnog odbora BHRT-a:
  a)      Izvještaj o finansijskom poslovanju i Programskog izvještaja BHRT-a za 2023. godinu,
  b)      Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2024. godinu, broj: 01,02-50-18-921/24 od 9. 5. 2024;
 17. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-936/24 od 13. 5. 2024;
 18. Specijalni izvještaj „Analiza realizacije preporuka ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-12-1-1092/24 od 31. 5. 2024;
 19. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka aviokarata u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1102/24 od 3. 6. 2024;
 20. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-50-18-851/24 od 25. 4. 2024;
 21. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2023. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1094/24 od 30. 5. 2024;
 22. Prijedlog odluke o razrješenju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 23. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 24. Poslanička inicijativa Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo odbrane BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune člana 5. Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/17) i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-1021/24 od 22. 5. 2024;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021-2027. godina, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Republike Italije, koju predstavlja regija Emilija-Romanja, broj: 01,02-21-1-1103/24 od 3. 6. 2024;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. 12. 2016. u Sarajevu i 29. 12. 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci, te izmijenjen 2. 12. 2019. i 30. 6. 2022. (ugovor o finansiranju), (FI BR. 31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049) – Bolnice u RS/B, broj: 01,02-21-1-1125/24 od 6. 6. 2024. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću