MENI
12.6.2024

U PSBIH održana tematska sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o temi: „Kuda ide energetski sektor u BiH – uticaj CBAM-a na ekonomiju Bosne i Hercegovine“

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH danas je organizirala tematsku sjednicu o temi: "Kuda ide energetski sektor u BiH – uticaj CBAM-a (Carbon Border Adjustment Mechanism) na ekonomiju Bosne i Hercegovine".

Na tematskoj sjednici, na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i predstavnici Projekta “EU4ENERGY”, diskutanti su prezentirali značaj ove teme, te potrebu hitnog poduzimanja određenih koraka u vezi s pitanjem mehanizma koji regulira emisije ugljika u međunarodnoj trgovini.

Osim članova Zajedničke komisije i predstavnika Vanjskotrgovinske komore BiH o temi su aktivno diskutirali i predstvnici DERK-a, Elektroprijenosa BiH, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede RS, Elektroprivrede HZHB, udruženja poslodavaca, privrednih komora, entitetskih ministarstava energetike, preduzetništva, privrede, UNDP-a i drugih koji će osjetiti najveće posljedice uvođenja CBAM-a u BiH.

Učesnici tematske sjednice govorili su o približavanju Bosne i Hercegovine evropskim standardima, odnosno uvođenju CBAM-a za Bosnu i Hercegovinu, koje je najavljeno za 1. januar 2026. godine, a što je, kako je kazano, svojevrsni dan "D" za bosanskohercegovačke izvoznike kojima će se na granici sa EU naplaćivati porez na ime učešća fosilnih goriva u finaliziranju proizvoda koje žele izvesti u EU.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH Stefano Elero iznio je ocjenu da BiH ima veliki potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i da je neophodno preduzeti korake za što sigurniju i bržu dekrabonizaciju i tranziciju kroz koju BiH mora proći kako bi se uklopila u tokove EU i omogućila dalji ekonomski napredak BiH.

Putem prezentacija učesnicima sjednice je pojašnjeno šta za privredu znači uvođenje CBAM-a i ETS mehanizam, te na koji način u ove procese treba da se uključi i Bosna i Hercegovina.

Učesnici tematske sjednice poručili su da je neophodno i hitno riješavanje svih prepreka koje utiču na spor proces primjene neophodnih mjera donošenjem zakona i drugih akata koji će pomoći u procesu tranzicije i zaustaviti negativne posljedice po ekonomiju Bosne i Hercegovine, a što je, kako je rečeno, ključno za održiv razvoj ove zemlje i njenih građana.

Također, konstatirano je da je, u kratkom vremenskom roku, neophodno organizirati zajedničku sjednicu oba doma PSBiH na kojoj bi se otvorila dodatna rasprava o uticaju CBAM-a na ekonomiju Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću