MENI
12.6.2024

Održana 8. sjednica Komisije za borbu protiv korupcije

Na 8. sjednici Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, a u vezi sa donošenjem novih podzakonskih akata. Sastavni dio ovog Izvještaja su i zaključci koji glase:

  • Predstavnički dom PSBiH smatra da je mjeriteljstvo ozbiljna oblast u kojoj postoji prevelika samostalnost u odlučivanju rukovodioca Instituta za mjeriteljstvo BiH, te da nisu dovoljno uključene zakonom definirane institucije, posebno Vijeće za mjeriteljstvo BiH i da je potrebna veća institucionalna kontrola, transparentnost, kao i učešće stručne javnosti.
  • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od 90 dana, u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, u smislu da se preciznije definira uloga Vijeća za mjeriteljstvo BiH, razmotri zakonska mogućnost usklađivanja sa najboljim praksama u okruženju i standardima Evropske unije kada je riječ o mjerenju gledanosti i da se da značaj parlamentarnom nadzoru.
  • Predstavnički dom PSBiH prosljeđuje Izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, a u vezi s donošenjem novih podzakonskih akata, kao i neautorizirani transkript, relevantnim pravosudnim institucijama.

Komisija je usvojila i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u vezi sa procesom homologacije vozila sa svim relevantnim finansijskim pokazateljima. Sastavni dio ovog Izvještaja su i zaključci koji glase:

  • Predstavnički dom PSBiH smatra da je neprihvatljivo da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nema funkcionalan upravni nadzor nad administrativnim stručnim organizacijama, kao ni tačne i precizne podatke o prihodima stručnih organizacija za obavljanje administrativnih poslova i tehničkih pregleda koji se naplaćuju u skladu s Cjenovnikom usluga za provođenje homologacije.
  • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od 90 dana, u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u smislu da se u članu 205. Zakona bolje razrade uvjeti i kriterijumi koje bi trebale ispunjavati stručne organizacije za obavljanje povjerenih javnih poslova u oblasti homologacije.
  • Predstavnički dom PSBiH, a vezano za zaključke Predstavničkog doma PSBiH sa 16. sjednice održane 28. 2. 2024. usvojene povodom rasprave o Izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o provedenoj reviziji učinka o temi: "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH - studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH", dostavlja Tužilaštvu BiH Izvještaj Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PBiH o provođenju javnog saslušanja predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u vezi s procesom homologacije vozila sa svim relevantnim finansijskim pokazatelјima, kao i neautorizirani transkript sa javnog saslušanja.

Komisija je usvojila i zaključak da, u roku od godinu dana, ponovo održi javno saslušanje predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH kako bi se dobile informacije o implementaciji Akcionog plana Ministarstva za implementaciju preporuka iz Izvještaja revizije učinka: „Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine - studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine“.

Članovi Komisije razmatrali su prijedloge izmjena Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH u vezi sa provođenjem javnih saslušanja, o čemu su izjašnjavanje odgodili za narednu sjednicu.

K znanju su primljene i nadležnim institucijama dostavljene predstavka broj 01/8-50-17-620/24 od 18. 3. 2024. i broj 01/8-50-17-620-1/24 od 3. 6. 2024. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću