MENI
3.7.2024

Završena 19. sjednica Predstavničkog doma PSBiH

U nastavku 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o administrativnim taksama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. U skladu s Poslovnikom, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o Prijedlogu amandmana II. na Ustav BiH.

Usvojen je prijedlog da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Nije usvojen Zahtjev poslanika Kluba SDA Amora Mašovića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Nermina Mandre, Midhata Čauševića i Šerifa Špage za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine.

Dom nije usvojio Zahtjev poslanika Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Budući da nije usvojen ni prijedlog za skraćeni postupak, ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom je prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH. Prihvatanjem negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, kojeg je predložila poslanica Ermina Salkičević Dizdarević.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2023. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka aviokarata u institucijama Bosne i Hercegovine“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj izvještaj Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Agenciju za javne nabavke BiH da izradi i dostavi Vijeću ministara BiH izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH u kontekstu rješavanja problema nabavke aviokarata u institutucijama BiH. Rok za implementaciju ovog zaključka je 30 dana.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je  Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka poslanika Šerifa Špage kojim Predstavnički dom PSBiH zadužuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH da u što kraćem roku razmotri nacionalnu strukturu rukovodilaca pravosudnih funkcija u Hercegovačko – neretvanskom kantonu i istu uskladi sa odgovarajućim odredbama Ustava Federacije BiH.

K znanju je primljena Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

K znanju je primljena i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2023. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. Uz ovu Informaciju Dom je usvojio zaključak kojim poziva Vijeće ministara BiH da obavi raspravu i usvoji mjere kako bi bila unaprijeđena transparentnost dodjele sredstava iz budžetske rezerve.

Nije usvojena poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH inicira da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4.g) iz Mišljenja Evropske komisije, koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem“.

Dužnosti sekretara Predstavničkog doma PSBiH razriješen je Marin Vukoja, koji je izabran za sudiju Ustavnog suda BiH.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021-2027. godina, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Republike Italije, koju predstavlja regija Emilia-Romagna.

Data je saglasnost za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjaluci, te izmijenjen 2. decembra 2019. i 30. juna 2022. (Ugovor o finansiranju), (FI BR. 31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049) – Bolnice u RS/B. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Nihada Omerovića koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u postupku implementacije Ugovora o finansiranju između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke, Ugovor o finansiranju FI BR.31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049, Bolnice u RS/B, broj 01,02-21-1-1125/24 od 10. 06. 2024., u svim procedurama i postupcima realizacije ne smije biti direktnog niti indirektnog angažmana odgovorih lica, a koja su sankcionisana od američke administracije, institucija Evropske unije, te administracije Velike Britanije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću