MENI
4.7.2024

Delegacija PSBiH učestvovat će u Rimu na 3. sastanku Konvencije za jačanje Centralnoevropske inicijative

Predsjedavajuća Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i članica Konvencije za jačanje Centralnoevropske inicijative (CEI) Darijana Filipović i zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj dimenziji CEI Predrag Kožul učestvovat će na 3. sastanku Konvencije za jačanje CEI, koji će se održati 5. jula u Rimu.

Očekuje se da će na ovom sastanku biti usvojeni zaključci i preporuke sa sastanaka Konvencije za jačanje CEI, koji su održani u Trstu i Rimu u februaru i aprilu ove godine, a koji za cilj imaju jačanje političke uloge CEI u procesu evropskih integracija za zemlje u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kao i ispunjavanju ciljeva održivog razvoja u državama članicama CEI. Jedan od promovisanih ciljeva jeste i jačanje odnosa CEI sa institucijama EU, kao i jačanje uloge Izvršnog sekretarijata CEI.

U preporukama sa sastanaka Konvencije za jačanje CEI, koji se odnose na Parlamentarnu dimenziju ove regionalne multilateralne organizacije, ističe se potreba za oživljavanjem spektra struktura i sastanaka unutar Parlamentarne dimenzije CEI, kao i potreba za održavanjem sastanaka Parlamentarne dimenzije CEI sa Evropskim parlamentom i njegovoim strukturama s ciljem razmjene iskustava i ekspertske i tehničke podrške u procesu pristupnih pregovora za članstvo u EU. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću