MENI
23.3.2007

RUKOVODSTVO PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH RAZGOVARALO SA MONITORING MISIJOM KOMITETA MINISTARA VIJEĆA EVROPEČlanovi kolegija Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susreli su se danas sa Monitoring misijom Komiteta ministara Vijeća Evrope, predvođenu g. Jean Louis Laurensom, direktorom Direkcije za političke poslove Vijeća Evrope.

Osnovne teme razgovora bile su ispunjavanja preostalih obaveza koje je naša zemlja preuzela stupajući u članstvo Vijeća Evropa, te reforma ustava i policije. 

Gosti su ovom prilikom naglasili da je Bosni i Hercegovini potrebna ustavna reforma uključujući reviziju onih odredbi za koje Venecijanska komisija smatra da su u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i protokolima. Istaknuvši uspješnost samostalno održanih općih izbora prošle godine, delegacija Monitoring misije Vijeća Evrope rekla je da bi zastoj u reformama mogao predstavljati problem u nastojanjima da se Bosna i Hercegovina približi evroatlantskim integracijama.

U razgovorima čelnici Parlamentarne skupštine BIH upoznali su sagovornike sa različitim gledištima o ovim bitnim pitanjima, na što su članovi Monitoring misije izrazili nadu da će i ovakve diskusije doprinjeti bržem prevladavanju blokade ovih procesa.

Delegacija Vijeća Evrope interesirala se i za raticiranje evropske socijalne povelje, konvencije o regionalnim i manjinskim jezicima, te konvencije o prekograničnoj saradnji. Prema riječima rukovodstva Parlamentarne skupštine BiIH, sada kada ovo najviše zakonodavno tijelo može funkcionirati u punom kapacitetu, pomenute ratifikacije bit će na dnevnom redu narednih sjednica domova. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću