MENI
2.4.2007

U ORGANIZACIJI PARLAMENTARNE GRUPE ZA POPULACIJU I RAZVOJ ODRŽAN SEMINAR "STARENJE KAO DRUŠTVENA POJAVA"Seminar pod nazivom "Starenje kao društvena pojava", u organizaciji Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BIH i u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) održan je danas, 2. aprila 2007. godine, na Vlašiću.

U skladu sa izloženim referatima i prezentacijama, kroz diskusije iskristalisao se zajednički stav da je starenje neminovni proces u životu svake individue sa velikim društvenim reperkusijama. Kako zvanična statistika neumitno ukazuje na trend konstantnog rasta udjela starijih lica u općoj populaciji uz činjenicu da država nedovoljno obraća pažnju na ovaj problem, društvo u cjelini mora uložiti dodatni napor da obezbjedi uslove za poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi u zajednici uz aktivno uključivanje tih istih starijih ljudi u proces pravljena planova i programa.

Stručni radnici, institucije, NVO i pojedinci trebaju predvoditi aktivnosti na razvijanju pozitivnih i humanih stavova prema starijim licima jer promjenom stava sredine najviše će se učiniti u pravcu suzbijanja predrasuda i zabluda o ovim pitanjima.
Dogovoreno je da će svako u svojim kapacitetima i prema svojim programima djelovati na unapređenju položaja osoba starije životne dobi u skladu sa Međunarodnim planom akcije, potpisanim u Madridu 2002. godine.

Inače skupu na Vlašiću prisustvovali su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, predstavnici relevantnih institucija na entitetskom i državnom nivou, aktivisti nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, kao i specijaliziranih ustanova za brigu o starijima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću