MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP)

PREDSJEDAVAJUĆI: Džaferović, Šefik
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Čolak, Bariša
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Novaković, Momčilo
ČLANOVI: Backović, Zaim
Emrić, Jasmin
Gasal-Vražalica, Maja
Radmanović, Nebojša
Raguž, Martin
Rodić, Dragutin
Vajzović, Hanka
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP)
South – East European Cooperation Process Parliamentary Assembly (SEECPPA)


Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) predstavlja forum i okvir za politički i diplomatski dijalog kojim se potvrđuje politička volja i spremnost zemalja Jugoistočne Evrope da, radeći zajedno, doprinesu stabilnosti, sigurnosti, demokratizaciji i ekonomskom prosperitetu cijelog regiona.

SEECP je, na inicijativu Evropske unije, pokrenut u Sofiji 1996. godine, kada je, na sastanku šefova diplomatija zemalja Jugoistočne Evrope odlučeno da se pokrene dugoročni proces multilateralne saradnje zemalja regiona, s ciljem da se Jugoistočna Evropa transformira u region stabilnosti, sigurnosti i saradnje, u skladu s evropskim integracionim tokovima.
Osnovni dokument SEECP-a je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, koja je usvojena u februaru 2000. godine u Bukureštu (Rumunija) na sastanku šefova država zemalja ovog regiona.

Aktivnosti u okviru procesa koordinira zemlja predsjedavajuća, koja predstavlja SEECP na međunarodnim sastancima i domaćin je godišnjem sastanku šefova država i vlada. Predsjedavanje traje godinu dana i rotira se među državama članicama. Bosna i Hercegovina, koja je članica SEECP-a od 2001. godine, a u 2004. godini bila je zemlja predsjedavajuća ovom međunarodnom i regionalnom organizacijom.

Procesom je obuhvaćeno 12 zemalja članica SEECP-a - Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.

Organiziranje Parlamentarne dimenzije SEECP-a inicirano je na prvoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica u Atini u oktobru 1997. godine, nakon čega su na konferenciji u Antaliji (Turska), u junu 2010. godine, preduzeti i prvi konkretni koraci na uspostavljanju Parlamentarne skupštine SEECP-a.

Inauguralna sjednica Parlamentarne skupštine SEECP-a održana je u maju 2014. godine u Bukureštu (Rumunija).

Na toj sjednici formirana su i tri generalna komiteta PSSEECP-a, i to:

  • Generalni komitet za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu
  • Generalni komitet za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju u oblasti sigurnosti;
  • Generalni komitet za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku.
Ostale aktivnosti