MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini zemalja frankofonskog govornog područja (PSF)

PREDSJEDAVAJUĆI: Sokolović, Salko
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Beganović, Mensura
ČLANOVI: Marković, Milica
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Frankofonije (PSF)
Assemblee Parlementaire de la Francophonie (APF)
Parliamentary Assembly of the Francophonie (PAF)


Parlamentarna skupština Frankofonije (PSF) osnovana je 1967. godine i vremenom se razvila u istinsku političku organizaciju frankofonih parlamenata. Danas okuplja više od 70 parlamenata ili parlamentarnih organizacija s pet kontinenata. Uz punopravne i pridružene članove PSF okuplja i stalne posmatrače – parlamente država u kojima francuski jezik nije zvanični ili najviše korišteni strani jezik, ali koji se zalažu za osnovne vrijednosti Frankofonije, kao što su: njegovanje kulturne različitosti, višejezičnosti, solidarnosti, mira, osnovnih prava, te održivog razvoja. U ovom trenutku u okviru PSF djeluje 50 zemalja stalnih članica, 15 pridruženih članica i 16 zemalja sa statusom posmatrača, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Parlamentarna skupština jednom godišnje održava plenarno zasjedanje i ima četiri stalna komiteta: Komitet za politička pitanja, Komitet za obrazovanje, kulturu i komunikacije, Komitet za parlamentarna pitanja i Komitet za saradnju i razvoj. Komiteti se sastaju dva puta godišnje.

PSF nudi i posebne programe za poslanike koji se realiziraju u okviru seminara (o dobrom upravljanju, zakonodavnom procesu, parlamentarnoj kontroli, budžetu itd.), te u okviru posebnih projekata za jačanje komunikacija na francuskom jeziku, kao što su pružanje informacija na internetu ili intranetu, dostava knjiga i publikacija i sl.

U okviru posebnog programa Frankofoni parlament za mlade svake dvije godine okuplja stotinjak mladih - budućih parlamentaraca, pripremajući ih za parlamentarni rad.

Od 2010. godine i Samita u Montreuxu, Bosna i Hercegovina ima status zemlje posmatrača u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije.

Na sjednici PSF-a, koja je održana u julu 2013. godine u Abidžanu (Obala Slonovače), Biro PSF-a donio je odluku da prihvati zahtjev Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za dobivanje statusa posmatrača u PSF-u.