MENI

Komisija za finansijske i administrativne poslove

PREDSJEDAVAJUĆI: Ivanković, Jerko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Novaković, Momčilo
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Džaferović, Šefik
ČLANOVI: Ilić, Dragutin
Jusufović, Munib
Šimić, Ilija

 

Nadležnosti

Komisija za finansijske i administrativne poslove razmatra pitanja koja se odnose na:

 • na Centralnu banku;
 • na vanjski dug;
 • na odnose s međunarodnim financijskim institucijama;
 • na politiku i program rekonstrukcije i razvoja BiH;
 • na definiranje mjera ekonomske politike;
 • na financiranje institucija BiH - oporezivanjem, akumulacijom duga ili drugih sredstava;
 • na fiskalnu i kreditnu politiku BiH;
 • na politiku bankarstva;
 • na funkcioniranje financijskih institucija na razini BiH;
 • na propise u području financija;
 • na usvajanje, izvršenje i nadzor izvršenja proračuna BiH;
 • na razmatranje izvješća iz članka 143.2.;
 • na usvajanje odluka o akumulaciji duga, javnim pozajmicama i drugim novčanim obvezama BiH;
 • na statistiku, mjere i standarde;
 • na usvajanje akata koji reguliraju visinu naknade i plaće izaslanika u Domu, plaće službenika koje imenuje Dom, kao i naknade za specifične materijalne troškove izaslanika i službenika u Domu, plaće rukovoditelja, te usvaja relevantne akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama za materijalne i druge troškove;
 • na definiranje prijedloga za dodjelu sredstava iz proračuna BiH za rad Parlamentarne skupštine BiH i uporabu ovih sredstava;
 • na utvrđivanje dnevnice za stručnjake i svjedoke;
 • na obavljanje svih aktivnosti u svezi s dodjelom stanova za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH, raspolaganje stanovima; odlučivanje o njihovoj dodjeli na uporabu, o zamjeni i jednokratnom prijenosuprava uporabe u skladu sa zakonom;
 • na odlučivanje o dodjeli privremenog smještaja za službenike i Tajništvo;
 • na utvrđivanje uvjeta za uporabu automobila prilikom obnašanja službenih dužnosti.

Komisija, u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Zastupničkog doma, priprema i dostavlja proračun Doma i zajednički proračun Parlamentarne skupštine Vijeću ministara BiH do 15. rujna svake godine, kako bi bio uvršten u prijedlog zakona o proračunu institucija BiH  za iduću godinu.

Komisija  razmatra i druga pitanja iz područja rekonstrukcije, razvoja, ekonomije, financija i proračuna, kao i administrativna pitanja iz djelokruga Doma, u skladu s ovim poslovnikom.

Komisija izvješćuje Dom svakih šest mjeseci o svojim aktivnostima.

Sjednice