MENI

Комисија за финансијске и административне послове

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Иванковић, Јерко
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новаковић, Момчило
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Џаферовић, Шефик
ЧЛАНОВИ: Илић, Драгутин
Јусуфовић, Муниб
Шимић, Илија

 

Надлежности

Комисија за финансијске и административне послове разматра питања која се односе на:

 • Централну банку;
 • спољни дуг;
 • односе са међународним финансијским институцијама;
 • политику и програм реконструкције и развоја БиХ;
 • дефинисање мјера економске политике;
 • финансирање институција БиХ - опорезивањем, акумулацијом дуга или других средстава;
 • фискалну и кредитну политику БиХ;
 • политику банкарства;
 • функционисање финансијских институција на нивоу БиХ;
 • прописе из области финансија;
 • усвајање, извршење и контролу извршења буџета БиХ;
 • разматрање извјештаја из члана 143.2.;
 • усвајање одлука о акумулацијидуга, јавним позајмицама и другим новчаним обавезама БиХ;
 • статистику, мјере и стандарде;
 • усвајање аката који регулишу висину накнаде и плате делегата у Дому, плате службеника које именује Дом, као и накнаде за специфичне материјалне трошкове делегата и службеника у Дому, плате руководећих радника, те усваја релевантне акте за њихову примјену, као и појединачне акте о платама и накнадама за материјалне и друге трошкове;
 • дефинисање приједлога за додјелу средстава из буџета БиХ за рад Парламентарне скупштине БиХ и употребу ових средстава;
 • утврђивање дневнице за стручњаке и свједоке;
 • обављање свих активности у вези са додјелом станова за запослене у Парламентарној скупштини БиХ, располагање становима, одлучивање о њиховој додјели на употребу, о замјени и једнократном преносу права кориштења у складу са законом;
 • одлучивање о додјели привременог смјештаја за службенике и Секретаријат;
 • дефинисање услова употребе аутомобила приликом вршења службених дужности.

Комисија, у координацији са одговарајућим тијелом Представничког дома, припрема идоставља буџет Дома и заједнички буџет Парламентарне скупштине Савјету министара БиХ до 15. септембра сваке године, како би био уврштен у приједлог закона о буџету институција БиХ за наредну годину.

Комисија разматра и друга питања из области реконструкције, развоја, економије финансија и буџета, као и административна питања из надлежности Дома, у складу са овим пословником.

Комисија извјештава Дом сваких шест мјесеци о својим активностима.

Сједнице