MENI

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

PREDSJEDATELJ: Petković, Milan
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Salkičević - Dizdarević, Ermina
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA:

Ćubela, Ivan

ČLANOVI: Ćosić, Zdenko
Hadžibegić Bicciato, Amina
Kožul, Predrag
Nović, Sredoje
Smajić, Džemal
KONTAKT

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je neovisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Poslovnikom Povjerenstva.
Sukladno članku 18. Zakona, Povjerenstvo ima sljedeće nadležnosti:
a) prati rad Agencije;
b) pokreće postupak imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije sukladno Zakonu;
c) pokreće postupak razrješenja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije sukladno članku 15. Zakona;
d) razmatra izvješća o radu Agencije najmanje dva puta godišnje ili po potrebi;
e) razmatra izvješća o reviziji financijskog poslovanja Agencije.

Povjerenstvo ima devet članova: tri iz Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tri iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva predstavnika akademske zajednice i jednoga predstavnika nevladinog sektora.

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Mandat tri člana iz Zastupničkog doma i tri člana iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovana u Povjerenstvo traje koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mandat dva predstavnika akademske zajednice i jednoga predstavnika nevladinog sektora traje četiri godine od dana imenovanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku Povjerenstvu za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije pruža Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

  • Na 18. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 30. ožujka 2021. godine i 16. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 8. travnja 2021. godine Darko Radić, predstavnik akademske zajednice imenovan je za člana Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
    Na 13. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 20. studenog 2023. godine i 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 23. studenog 2023. godine usvojena je Odluka o razrješenju Darka Radića dužnosti člana Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Službeni glasnik BiH, broj 81/23).

Poslovnik Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije