MENI

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Петковић, Милан
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Салкичевић - Диздаревић, Ермина
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Ћубела, Иван

ЧЛАНОВИ: Ћосић, Зденко
Хаџибегић Bicciato, Амина
Кожул, Предраг
Новић, Средоје
Смајић, Џемал
КОНТАКТ
  • Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

    Секретар: Срдановић, Владе

 

Надлежности

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције је независно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са надлежностима утврђеним Законом о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Пословником Комисије.
У складу са чланом 18. Закона, Комисија има сљедеће надлежности:
a) прати рад Агенције;
b) покреће поступак именовања директора и замјеника директора Агенције у складу са Законом;
c) покреће поступак разрјешења директора и замјеника директора Агенције у складу са чланом 15. Закона;
d) разматра извјештаје о раду Агенције најмање два пута годишње или по потреби
e) разматра извјештаје о ревизији финансијског пословања Агенције.

Комисија има девет чланова: три из Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, три из Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, два представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора.

Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције именује и разрјешава Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

Мандат три члана из Представничког дома и три члана из Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине именована у Комисију траје колико и мандат сазива Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Мандат два представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора траје четири године од дана именовања у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

Стручну и административно-техничку подршку Комисији за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције пружа Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

  • На 18. сједници Представничког дома, одржаној 30. марта 2021. године и 16. сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 8. априла 2021. године Дарко Радић, представник академске заједнице именован је за члана Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.
    На 13. сједници Представничког дома, одржаној 20. новембра 2023. године и 11. сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 23. новембра 2023. године усвојена је Одлука о разрјешењу Дарка Радића дужности члана Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (Службени гласник БиХ, број 81/23).

Пословник Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције