MENI

Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK:

Brkić, Zlatko

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA:

Alajbegović, Azra

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Petrović, Zoran

ČLANOVI: Drnda, Adis
Kovačević, Nemanja
KONTAKT
  • Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

    Tajnica: Lovrić, Ivana

 

Nadležnosti

Na temelju Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik BiH“, broj 12/10 i 100/13) -– Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera - službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 22/16), Parlamentarna skupština BiH je na 21. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 10. prosinca 2015. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 10. prosinca 2015. godine, donijela Odluku o imenovanju članova Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine.

Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine prati rad zavoda samostalno ili zajedno s inspekcijskim ili drugim nadzornim tijelima, kao i u suradnji s međunarodnim i drugim institucijama nadležnima za praćenje i ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno zakonu i odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Povjerenstvo dostavlja godišnje izvješće o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Ministarstvu pravde BiH s ciljem poduzimanja odgovarajućih radnji ili mjera sukladno zakonu. 

Parlamentarna skupština BiH imenuje i razrješuje članove Neovisnog povjerenstva. Povjerenstvo ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se na mandat od pet godina, s mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat. Članovi Povjerenstva trebaju biti stručnjaci ili znalci pravnog ili drugog srodnog područja poput pravosuđa, uprave, penologije, socijalne skrbi, psihologije, pedagogije i slično.

Sjednice