MENI

Neovisni odbor Parlamentarne skupštine BiH

PREDSJEDNIK:

Krunić, Žiko

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Dautbašić, Bakir

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Jozić, Mato

ČLANOVI: Dadić, Viktor
Kadić, Zijad
Kuravica, Ljubomir
Nuić, Stanko
Obralija, Enes
Savić, Dragan

 

Nadležnosti


Temeljem Ustava BiH i Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj: 36/08) Parlamentarna skupština BiH je na 62. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 23. 1. 2014, i na 36. sjednici Doma naroda, održanoj 12. 3. 2014, na prijedlog Ad hoc zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 20/14 od 17.3.2014. godine). 
Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Neovisni odbor nadležan je za: provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, objavu natječaja i razmatranje prijava kandidata, odabir i dostavu ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za rukovoditelje i imena najviše pet kandidata za zamjenike rukovoditelja policijskih tijela BiH, kao i razmatranje pritužbi na rad rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH. Neovisni odbor obavještava o pritužbama ministra sigurnosti i Vijeće ministara BiH, inicira pokretanje stegovnog postupka protiv rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, predlaže smjenu rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH za čiji je izbor nadležan ukoliko su počinili kazneno djelo, odnosno ukoliko počine tešku povredu službene dužnosti, osim za kaznena djela iz područja sigurnosti prometa.
Neovisni odbor ima devet članova koji se biraju između predstavnika pravosudnih institucija, umirovljenih policijskih službenika, umirovljenih i djelatnih državnih službenika, te istaknutih stručnjaka iz drugih područja javnoga života, iz područja prava, kriminalističkih znanosti i policijskih poslova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Neovisnog odbora imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština BiH. Članovi Neovisnog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.

Ostale aktivnosti