MENI

Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda

PREDSJEDATELJ: Jović, Ivo Miro
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Šaraba, Slobodan
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Tihić, Sulejman
ČLANOVI: Koprivica, Zoran
Ljubić, Božo
Neimarlija, Hilmo
KONTAKT

 

Nadležnosti

Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda prati provedbu Ustava BiH; razmatra pitanja bitna za ustavni poredak Bosne i Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili o prijedlozima zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti u svezi s njihovom usklađenošću s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH, kao i glede pravne obradbe, i Domu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima te pravno-tehničkim ispravcima očitih pogrešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za usklađenost pravno-tehničke obradbe akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; sudjeluje u pripremi programa rada iz područja zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućim povjerenstvom Zastupničkoga doma prijedlog službene verzije pročišćenog teksta i drugih propisa koje usvajaju domovi PSBiH, kada i ako ih za to ovlaste oba doma PSBiH; razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u svezi s time predlaže odgovarajuće odluke Domu.

Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose: na pravni sustav; na izborni sustav; na Vijeće ministara BiH; na državne praznike; na grb, zastavu i državnu himnu Bosne i Hercegovine; na pečat Bosne i Hercegovine; na državnu administraciju; na provedbu međunarodnog i domaćeg kaznenog zakonodavstva te na druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih povjerenstava.

Sjednice