MENI

Ustavnopravna komisija Doma naroda

PREDSJEDAVAJUĆI: Genjac, Halid
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Čolak, Bariša
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Nović, Sredoje
ČLANOVI: Rodić, Dragutin
Softić, Safet
Zovko, Ljilja
KONTAKT

 

Nadležnosti

 
Ustavnopravna komisija Doma naroda prati provođenje Ustava BiH; razmatra pitanja značajna za ustavni poredak BiH i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili o prijedlozima zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u vezi s njihovom usklađenošću sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, kao i u vezi s pravnom obradom te Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja značajna za usklađenost pravno-tehničke obrade akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; učestvuje u pripremi programa rada iz oblasti zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućom komisijom Predstavničkog doma prijedlog službene verzije prečišćenog teksta zakona i drugih propisa kada i ako ih na to ovlaste oba doma PSBiH; razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u vezi s tim predlaže odgovarajuće odluke Domu.

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem; izborni sistem; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu himnu BiH; pečat BiH; državnu administraciju; provođenje međunarodnog i domaćeg krivičnog zakonodavstva; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih komisija.

Sjednice