MENI

Уставно-правна комисија Дома народа

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Филиповић, Илија
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Пајић, Ђоко
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Неимарлија, Хилмо
ЧЛАНОВИ: Гењац, Халид
Лимов, Томислав
Шиљеговић, Бошко

 

Надлежности

Уставно-правна комисија Дома народа:

 • прати спровођење Устава БиХ;
 • разматра питања од значаја за уставни поредак БиХ и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ;
 • испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима за амандмане на Устав БиХ;
 • контролише јавну расправу о приједлозима амандмана на Устав БиХ или приједлога закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе;
 • разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у смислу њихове усклађености са Уставом БиХ и правним системом, као и у смислу правне обраде и о томе Дому подноси извјештај  са мишљењем и приједлозима;
 • разматра питања законодавне методологије и друга значајна питања за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји;
 • разматра и доставља мишљења Уставном суду БиХ;
 • учествује у припремању радног плана за законодавне активности Дома;
 • разматра питања која се односе на остваривање људских права и основних слобода, загарантованих Уставом и законодавством БиХ од стране државних органа, јавних институција и организација које врше јавна овлаштења, у случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и ентитети и о томе извјештава Дом;
 • разматра питања држављанства;
 • разматра питања имиграције, избјеглица и азила;
 • разматра питања спровођења анекса 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир;
 • разматра питања развоја и проблема у остваривању и заштити људских права и слобода, те мјера за њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања која су у току рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на коју укаже Омбудсмен;
 • разматра приједлоге достављене од  грађана, уз обавјештавање подносиоца о исходу;
 • разматра петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и Дом о усвојеним одлукама;
 • разматра питања сарадње са Комисијом за људска права (предвиђеном Анексом 6. Општег оквирног споразума за мир) и Комисијом за расељена лица и избјеглице (предвиђеном Анексом 7. Општег оквирног споразума за мир), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске.

Комисија разматра и друга питања која се односе: на правни систем; на изборни систем; на Савјет министара БиХ; на државне празнике; на грб, заставу и државну химну; на печате БиХ; на државну администрацију; на спровођење међународних и међуентитетских кривичних закона; на људска права, имиграцију, избјеглице и азил, те на друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.

 

 

Сједнице