MENI

Ustavnopravna komisija Doma naroda

PREDSJEDAVAJUĆI: Čolak, Bariša
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Nović, Sredoje
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Sarajlić, Asim
ČLANOVI: Bradara, Lidija
Fazlić, Amir
Prodanović, Lazar
KONTAKT

 

Nadležnosti

Ustavnopravna komisija prati provođenje Ustava BiH; razmatra pitanja značajna za ustavni poredak Bosne i Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedlozima zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u vezi s njihovom usklađenošću sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, kao i u vezi s pravnom obradom, te Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja značajna za usklađenost pravno-tehničke obrade akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; učestvuje u pripremi programa rada iz oblasti zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućom komisijom Predstavničkog doma, kada ih i ako ih na to ovlaste oba doma, prijedlog službene verzije prečišćenog teksta zakona i drugih propisa koje usvajaju domovi Parlamentarne skupštine BiH.

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem; izborni sistem; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu himnu BiH; pečat BiH; državnu administraciju; provođenje međunarodnog i domaćeg krivičnog zakonodavstva; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih komisija.

Sjednice