MENI

Уставноправна комисија Дома народа

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Јовић, Иво Миро
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Шараба, Слободан
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Тихић, Сулејман
ЧЛАНОВИ: Копривица, Зоран
Љубић, Божо
Неимарлија, Хилмо
КОНТАКТ

 

Надлежности
 
Уставноправна комисија прати спровођење Устава БиХ; разматра значајна питања за уставни поредак Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ; испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима амандмана на Устав БиХ; спроводи јавну расправу о приједлозима амандмана на Устав БиХ или предлога закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе; разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у вези са њиховом усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом БиХ, вези с правном обрадом те Дому подноси извјештај са мишљењем и предлозима те правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту; разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; доставља мишљења Уставном суду БиХ; учествује у припремању програма рада из области законодавне активности Дома; утврђује, заједно са одговарајућом комисијом Представничког дома, пречишћени текст закона и других прописа које усвајају домови Парламентарне скупштине БиХ када и ако их за то овласте оба дома ПСБиХ; разматра приједлоге за одузимање имунитета и у вези с тим предлаже одговарајуће одлуке Дому.

Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и државну химну Босне и Херцеговине; печат Босне и Херцеговине; државну администрацију; спровођење међународног и домаћег кривичног законодавства те друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.
Сједнице
Остале активности