MENI

Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Пандуревић, Александра
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Капетановић, Нермина
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Лозанчић, Нико
ЧЛАНОВИ: Ћемаловић, Нермина
Човић, Драган
Гењац, Халид
Иванић, Младен
Иванковић Лијановић, Младен
Јовичић, Славко
Рагуж, Мартин
Родић, Драгутин
Шепић, Сенад
КОНТАКТ
  • Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику

    Секретарка: Јахић, Емина

 

Надлежности

Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику разматра питања која се односе на: остваривање људских права и основних слобода, загарантованих Уставом и законодавством Босне и Херцеговине, од државних органа, јавних институција и организација које примјењују јавна овлашћења, у случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и ентитети, те о томе обавјештава домове; затим на држављанство; имиграцију, избјеглице и азил; спровођење Анекса 6 и 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини; развој и проблеме у спровођењу и заштити људских права и слобода, те мјере за њихову ефикаснију заштиту.

Комисија такође разматра питања која се односе на предлоге које доставе грађани, уз обавјештавање подносиоца о исходу; петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлукама; сарађује са Комисијом за људска права (предвиђеном Анексом 6)  и Комисијом за расељена лица и избјеглице  (предвиђеном Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске; разматра питања у вези са остваривањем права дјетета – посебно побољшањем статуса дјетета у Босни и Херцеговини; разматра питања у вези са остваривањем права младих - посебно побољшањем права младих у Босни и Херцеговини; разматра предлоге докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на права дјетета и на питања младих, имиграције, избјеглица, азила и етике

Сједнице