MENI

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH

 

Nadležnosti


Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH nadzire zakonitost rada Agencije; raspravlja i daje mišljenja o imenovanju glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja Agencije; razmatra izvješća predsjedatelja o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere poduzete radi rješavanja problema u Agenciji utvrđenih glede provedbe inspekcijskog nadzora, revizije ili istrage; razmatra izvješća glavnoga ravnatelja o radu i troškovima Agencije, te posebno analizira način trošenja proračunskih sredstava; daje mišljenja o detaljnom prijedlogu proračuna Agencije; razmatra izvješća glavnoga inspektora; zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomoć predsjedatelja, osiguraju stručne savjete kada je to potrebno radi obavljanja nadzora i provodi istrage o radu Agencije.


Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz rada Agencije, sukladno Zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH te drugim posebnim zakonima iz kojih proistječe odgovarajuća nadležnost.