MENI

Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Сарајлић, Асим
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Кришто, Борјана
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мајкић, Душанка
ЧЛАНОВИ: Чолак, Бариша
Ђонлагић, Џенан
Фазлић, Амир
Хелез, Зукан
Мехмедовић, Шемсудин
Мектић, Драган
Новић, Средоје
Пендеш, Марина
Вулић, Сања
КОНТАКТ

 

Надлежности


Заједничка комисија за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине разматра и прати спровођење безбједносне и одбрамбене политике Босне и Херцеговине; спроводи парламентарни надзор с циљем унапређења ефикасности, транспарентности и функционалности. Спровођење парламентарног надзора засновано је на принципима уставности, законитости, демократичности те поштовању људских права и слобода.

Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ парламентарни надзор спроводи над сљедећим институцијама:

  • институцијама одбране: Министарством одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ;
  • институцијама безбједности: Министарством безбједности БиХ, Граничном полицијом БиХ, Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), Службом за послове са странцима, Дирекцијом за координацију полицијских тијела БиХ, Агенцијом за форезничка испитивања и вјештачења, Агенцијом за школовање и стручно усавршавање кадрова и Агенцијом за полицијску подршку;
  • другим институцијама и тијелима Босне и Херцеговине у оквирима њихових надлежности које се тичу питања одбране и безбједности: Министарством спољне трговине и економских односа БиХ, у дијелу који се односи на увоз, извоз и транзит оружја, војне опреме и производа двојне намјене, као и над Министарством цивилних послова БиХ, у дијелу који се односи на деминирање;
  • тијелима Парламентарне скупштине БиХ у оквирима у којима је њихов рад предмет парламентарног надзора: Независним одбором Парламентарне скупштине БиХ, Одбором за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Канцеларијом парламентарног војног повјереника БиХ;
  • другим институцијама Босне и Херцеговине ако Парламентарна скупштина БиХ о томе донесе посебну одлуку.

Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ разматра и законе и амандмане из области које су у надлежности Заједничке комисије; прати законитост и усклађеност рада надзираних институција с одбрамбеном и безбједносном политиком БиХ; разматра извјештаје, краткорочне и дугорочне планове у вези са структуром Оружаних снага БиХ, кадровском политиком и регрутовањем, платама и накнадама, образовањем и обуком припадника Оружаних снага БиХ, професионалним понашањем и етичким стандардима за цивилно и војно особље; надзире процедуре опремања војске, набавки средстава и увоз и извоз оружја и војне опреме, материјалну помоћ и уговоре са страним фирмама које пружају услуге одбрамбеним институцијама на комерцијалној основи, борбену готовост, војне вјежбе, процес војног деминирања и операције укључујући извршење међународних обавеза и међународне операције подршке миру; прати и разматра стање људских права и слобода у сектору одбране и безбједности; прати поштовање политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду надзираних институција; прати и разматра примјену средстава и метода у обављању посебних истражних радњи у надзираним институцијама; разматра извјештаје о извршењу буџета, као и извјештаје о ревизији надзираних институција; разматра и усваја извјештаје о раду надзираних институција; покреће иницијативе и подноси приједлоге закона из области надлежности надзираних институција; разматра приговоре запослених у надзираним институцијама, осим питања из радно-правног односа; разматра приједлоге и петиције које су упућене Парламентарној скупштини БиХ или Заједничкој комисији у вези с радом надзираних институција, предлаже Парламентарној скупштини БиХ мјере за рјешавање питања садржаних у приједлозима и петицијама и о томе обавјештава подносиоце; утврђује чињенице и узима изјаве од изабраних или именованих званичника, савјетника, државних службеника, запосленика, полицијских службеника, војних или цивилних лица на служби у Оружаним снагама БиХ у случајевима уочених незаконитости или неправилности у раду надзираних институција; разматра питања сарадње Босне и Херцеговине с тијелима Европске уније, Уједињених нација, НАТО-а, ОЕБС-а, Савјета за регионалну сарадњу (РЦЦ) и других међународних организација у области одбране и безбједности; разматра активности сталних и привремених делегација БиХ у међународним и међупарламентарним институцијама у области одбране и безбједности; остварује сарадњу са надлежним парламентарним комисијама бх. ентитета, других држава, као и са међународним организацијама и другим тијелима из области одбране и безбједности; разматра и друга питања из области одбране и безбједности БиХ.

Заједничка комисија може надзирати сваку активност Оружаних снага БиХ, укључујући и војне вјежбе, помагање цивилним органима власти у кризним ситуацијама, активности војног деминирања и присуствовати овим активностима. Заједничка комисија може најавити министру одбране БиХ и начелнику Заједничког штаба Оружаних снага БиХ присуство надзираним активностима. О својим активностима Заједничка комисија подноси извјештаје Парламентарној скупштини БиХ и о својим закључцима и приједлозима извјештава Парламентарну скупштину БиХ у складу с одредбама Пословника.

Сједнице