MENI

Bećirović, Denis

Bećirović, Denis
Dom Predstavnički dom
Stranka SDP BiH
Klub Klub poslanika SDP BiH
Izborna jedinica / Entitet FBiH / Izborna jedinica 5
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Rođen 28.11.1975., u Tuzli. Diplomirao u martu 1998. godine na Filozofskom fakultetu - Odsjek historija u Tuzli. U junu 2004 .godine magistrirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorsku disertaciju odbranio u januaru 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (VSS, doktor historijskih nauka).