MENI

15. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ - Делегатска питања

Питање поставио/ла

Јовић, Иво Миро

Делегат Иво Миро Јовић поставио је сљедеће питање Влади Федерације БиХ, Комисији за очување споменика и Општини Високо: ''Комисија за очување споменика је још у јулу 2003. године донијела Одлуку о заштити археолошког подручја Миле – Крунидбене и гробне цркве босанских краљева у Високом: шта је до данас урађено на спровођењу ове одлуке?''

Мајкић, Душанка

Делегат Душанка Мајкић поновила је питање Савјету министара БиХ постављено на 10. сједници Дома народа, одржаној 04.12.2007. године, које гласи: ''Молим Савјет министара да ми одговори шта је до сада урађено са проналажењем адекватног рјешења правног статуса ЈПНИО Службени лист БиХ, Сарајево.'' Делегат Душанка Мајкић поставила је о истој теми и сљедећа питања: 1. „У којој фази је израда Закона о Службеном листу БиХ, који је требало да уради стручна комисија коју је формирало Министарство правде“? 2. „Ако је Савјет министара још 2004. године донио одлуку о привременом преузимању оснивачких права Службеног листа, зашто на основу те одлуке није расписан конкурс за избор чланова Управног одбора?“

Филиповић, Илија

Делегат Илија Филиповић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: „С обзиром да је Влада Федерације БиХ, приоритете изградње дионица аутопута на Коридору В ц, које пролазе кроз Федерацију БиХ, одлучила да утврђује својим појединачним одлукама и дефинише општи интерес за сваку дионицу, и то чини тако да одлукама дефинише само поједине приоритетне дионице аутопута на Коридору Вц, постављам питања: 1. Зашто се то тако чини и да ли су такве одлуке Владе Федерације БиХ резултат договора с Савјетом министара или неком другом надлежном институцијом и којом? 2. Да ли ће Савјет министара предузети било какве мјере и када с циљем спречавања намјерног одуговлачења и очигледног покушаја заустављања спровођења и изградње пројекта Коридора В ц од Владе Федерације БиХ на дионицама са сјеверне границе кроз Посавину и са јужне стране кроз Херцеговину, како је то одлучено за друге дионице унутар Федерације БиХ?“

Иванић, Младен

Делегат Младен Иванић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: „Савјет министара је утврдио обавезу да до 15. фебруара предложи, у сарадњи са ентитетским владама, програм заштите социјално угрожених категорија становништва. У јавним наступима предсједавајућег, чланова Савјета и директора Управе за индиректно опорезивање помињала се могућност увођења двије стопе ПДВ-а. Зашто овај програм касни и да ли ће укључивати увођење двије стопе ПДВ -а.“

Копривица, Зоран

Делегат Зоран Копривица поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: „Прије годину дана, разматрајући Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2006. годину, један од закључака и захтјева Уставноправне комисије Дома народа по питању заштите имовине БиХ у иностранству био је да се задужује Савјет министара да хитно оформи комисију која ће извршити попис имовине у иностранству те о томе сачинити одговарајући регистар, обавијестити све надлежне органе и институције о затеченом стању и проблемима, ради предузимања одговарајућих мјера у вези са питањем чувања и заштите наведене имовине. Евидентно је да нема никаквих повратних информација у јавности о томе шта је конкретно предузето, да ли је формирана комисија и који су резултати њеног рада, да ли је Правобранилаштву БиХ достављен регистар имовине БиХ у иностранству ради даљег поступања.“

Тихић, Сулејман

Делегат Сулејман Тихић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ и Државној граничној служби: ''Зашто на улазу у БиХ, на граничном прелазу не стоји назив – табла са текстом: 'Добро дошли у Босну и Херцеговину'? Наиме, имамо табле са натписима: 'Добро дошли у Републику Српску', ' Добро дошли у Херцеговачко-неретвански кантон', а нисам видио натпис 'Добро дошли у Босну и Херцеговину'. Зашто? Мислим да треба на сваком граничном прелазу на првом мјесту да стоји 'Добро дошли у Босну и Херцеговин', а тек онда остале добродошлице.“

Ибрахимпашић, Адем

Делегат Адем Ибрахимпашић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: ''Када ће се вратити у парламентарну процедуру Закон о измјени и допуни Закона о царинској тарифи, који је прије пет мјесеци, заједно са амандманина, упућен на изјашњавање Управи за индиректно опорезивање?''

Шараба, Слободан

Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: ''Република Хрватска је почев од 01.11.1993. из система ХЕТ – а без ичије сагласности и кршећи раније постигнут договор, почела да преузима и данас преузима више електричне енергије него што јој припада по споразуму закљученом 1965. године између Владе БиХ и Хрватске (тадашњи предсједник Руде Колак и Мика Шпиљак) – омјер у расподјели електричне енергије тада је био 78:22 ХЕ. Хидроелектране на Требишњици су о овом огромном проблему за енергетски сектор (тренутни дуг је преко 150 милиона КМ према Електропривреди Републике Српске и Федерације БиХ) обавијестиле све надлежне институције у БиХ и међународну заједницу с обзиром на међународни аспект овог проблема тражећи да ово питање коначно буде стављено на дневни ред међудржавног вијећа БиХ и Хрватске. Шта намјерава да предузме Савјет министара БиХ да ријеши ово кључно и сложено питање и када ће покренути активности у том правцу, с обзиром на огромне штетне посљедице које су сваког дана веће.“