MENI

16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Filipović, Ilija

Delegat Ilija Filipović postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „S obzirom da je za provedbu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao iza koordinaciju i razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini odgovorno ministarstvo civilnih poslova BiH, a što je dužno činiti uz konsultacije s drugim nadležnim ministarstvima, pitam : 1. Zašto se implementacija navednog zakona provodi bez suradnje sa kantonalim/županijskim ministarstvima, budući da je odredbom članka III. 4. b) Ustava Federacije BiH „ utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja“ propisano kao isključiva nadležnost kantona/županija, a ne Federacije BiH? 2. Zašto se u procesu implementacije navedenog Zakona, poglavito u nastojanju utemeljelja najvažnijeg tijela državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, u postupak predlaganja kandidata za članove Upravnog odbora ove Agencije, kao samostalne upravne organizacije, Odlukom resornog ministra od 27. veljače 2008. godine uključe ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, čije nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, ne poznaje niti Ustav niti Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH? 3. Hoće li i kada resorni ministar zbog već navedenih razloga povući spomenutu Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, jer su na četiri mjesta u tri točke spomenute Odluke ( U toč. V, VI. i VII.) zaboravljeni ili namjerno izostavljeni kantoni/županije, a naveden oba entiteta ili federalno ministarstvo obrazovanja, što nema ustavnog niti zakonskog uporišta? 4. U osporavanoj Odluci o utvrđivanju i kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, djeluje zbunjujuće tekst, na kraju točke V. : „ Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će u ukupnom broju predloženih kandidata uključiti i kandidate Odjeljenja zaobrazovanje Brčko Distrikta BiH“ iako je jasno definiran pravni položaj ovog Distrikta, citirani tekst otvora dvojbu : je li Brčko, Distrikt BiH ili Distrikt RS? 5. Zašto se ignoriraju zahtjevi Sveučilišta u Mostaru i drugih sveučilišta u BiH, prezentirani resornom ministarstvu, da se na temelju njihovih primjedbi, na Vijeću ministara utvrde Izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i dostave Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje i usvajanje“?

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „ Šta će preduzeti Ministarstvo bezbjednosti na rješavanju problematike smanjenja vremena čekanja prilikom prelaska državne granice između BiH (Republike Srpske) i Crne Gore na graničnom prelazu Sitnica.“?