MENI

16. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ - Делегатска питања

Питање поставио/ла

Филиповић, Илија

Делегат Илија Филиповић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: „С обзиром да је за проведбу Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини, као иза координацију и развој високог образовања у Босни и Херцеговини одговорно министарство цивилних послова БиХ, а што је дужно чинити уз консултације с другим надлежним министарствима, питам : 1. Зашто се имплементација наведног закона проводи без сарадње са кантоналим/жупанијским министарствима, будући да је одредбом чланка III. 4. б) Устава Федерације БиХ „ утврђиванје образовне политике, уклјучујући доношење прописа о образовању и осигурање образовања“ прописано као искључива надлежност кантона/жупанија, а не Федерације БиХ? 2. Зашто се у процесу имплементације наведеног Закона, поглавито у настојању утемељеља најважнијег тијела државне Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитете, у поступак предлагања кандидата за чланове Управног одбора ове Агенције, као самосталне управне организације, Одлуком ресорног министра од 27. вељаче 2008. године уклјуче министарство образовања и науке ФБиХ, чије надлежности у области високог образовања, не познаје нити Устав нити Оквирни закон о високом образовању у БиХ? 3. Хоће ли и када ресорни министар због већ наведених разлога повући споменуту Одлуку о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитете, јер су на четири мјеста у три точке споменуте Одлуке ( У точ. V, VI. и VII.) заборављени или намјерно изостављени кантони/жупаније, а наведен оба ентитета или федерално министарство образовања, што нема уставног нити законског упоришта? 4. У оспораваној Одлуци о утврђивању и критеријима за избор и именовање Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, дјелује збуњујуће текст, на крају точке V. : „ Министарство просвјете и културе Републике Српске ће у укупном броју предложених кандидата укључити и кандидате Одјељења заобразовање Брчко Дистрикта БиХ“ иако је јасно дефиниран правни положај овог Дистрикта, цитирани текст отвора двојбу : је ли Брчко, Дистрикт БиХ или Дистрикт РС? 5. Зашто се игнорирају захтјеви Свеучилишта у Мостару и других свеучилишта у БиХ, презентирани ресорном министарству, да се на темељу њихових примједби, на Вијећу министара утврде Измјене и допуне Оквирног закона о високом образовању у БиХ и доставе Парламентарној скупштини БиХ на разматрање и усвајање“?

Шараба, Слободан

Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ: „ Шта ће предузети Министарство безбједности на рјешавању проблематике смањења времена чекања приликом преласка државне границе између БиХ (Републике Српске) и Црне Горе на граничном прелазу Ситница.“?