MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Izaslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Majkić, Dušanka

Izaslanica Dušanka Majkić postavila je sljedeće pitanje Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine: „Poznato je da preuzimanje acquis communautairea, odnosno usklađivanje zakonodavstva s njegovim odredbama, predstavlja najklompleksniji i najdugotrajniji posao u cjelokupnom procesu europskih integracija, u kojem sudjeluju gotovo sve institucije jedne zemlje. Posebna uloga u procesu usklađivanja pravnog sustava BiH s odredbama komunitarnog prava pripada Parlamentarnoj skupštini BiH. Da bi se postigli najoptimalniji rezultati, smatram nužnim ostvariti visok stupanj kooridancije kroz stalnu suradnju između odgovarajućih parlamentarnih povjerenstava i Direkcije za europske integracije. “ - Pitanje glasi: Što je do sada učinjeno na izradi mehanizama i procedura za uspostavu koordinacije stalne suradnje između odgovarajućih parlamentarnih povjerenstava obaju domova Parlamentarne skupštine BiH i Direkcije za europske integracije vezano uz usklađivanje zakonodavstva BiH s acquis communautaireom?“

Zrno, Branko

Izaslanik Branko Zrno postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara - Ministarsvu civilnih poslova BiH: „Zašto se, uporno, u diplomatsku putovnicu unosi viza čije je važenje šest mjeseci? Je li riječ o propisu, odluci, zakonskoj odredbi ili prihvaćenoj praksi MVP-a. Da li se, ako je riječ o odluci, zakonskoj odredbi ili prihvaćenoj praksi, postupak odnosi na sve službene putovnice ili na samo neke? Ovakva praksa otežava, ponekad onemogućuje, dobivanje vize drugih zemlja na razdoblje od šest mjeseci. Nelogično je i, u najmanju ruku, neprimjereno na ovakav način omalovažavati i službeni dokument i nositelja toga dokumenta. “

Izaslanik Rudo Vidović postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Poznato je da će se uskoro biti potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, te da će od toga trenutka početi intenzivnije aktivnosti i ispunjavanje uvjeta pod kojima država kandidatkinja pristupa Europskoj uniji, a koji se, između ostaloga, odnose na obvezu preuzimanja cijele pravne stečevine Europske unije. Isto tako su poznata iskustva zemalja koje već imaju status kandidata (a posjet našeg Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Saboru Republike Hrvatske to potvrđuje), koja govore da se elementi pravne stečevine Europske unije (podjeljene u desetine poglavlja) ogledaju kroz : - primarno zakonodavstvo – osnivački ugovori - sekundarno zakonodavstvo – uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja - druge izvori prava – presude suda EZ-a, opća načela prava, međunarodni ugovori - ostale akti – rezolucije, izjave, preoruke, smjernice, zajedničke akcije, zajednička stajališta itd. Kako bi svi ti poslovi bili obavljeni u predviđenim rokovima, iskustva govore da je nužno angažirati veliki broj stručnjaka koji poznaju europsko zakonodavstvo i koji su školovani u Europskoj uniji. - Pitanje glasi : Da li se za tu potrebu planira školovanje naših kadrova u Europskoj uniji i jesu li eventualno osigurana novčana sredstva za njihovo stipendiranje?“

Šaraba, Slobodan

Izaslanik Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Uredu visokog predstavnika u BiH: „Što namjerava učiniti visoki predstavnik u BiH u vezi sa smijenjenim osobama (koje su smijenjenene odlukom ranijih visokih predstavnika), budući da su im uskraćena temeljna ljudska i građanska prava (pravo na rad) i da su tako postali građani drugoga reda?“

Ljubičić, Drago

Izaslanik Drago Ljubičić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Koja je nacionalna struktura zaposlenih u Direkciji za ekonomsko planiranje. Posebno iskazati nacionalnu strukturu vodećih na razini Direkcije, na razini sektora, na razini odsjeka i posebno ostalih uposlenika?“