MENI

25. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Čolo, Alma

Delegat Alma Čolo postavila je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Da li je moguće da se propisom na nivou BiH (Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH ili nekim drugim propisom) ujednače prava svih zaposlenih žena u institucijama BiH. Pod ovim se misli na jednako pravo na naknade po osnovu porodiljskog odsustva, jednako reguliranje poreza i doprinosa na plaće i sl.“

Odgovor
Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: Kada će se u parlamentarnoj proceduri pojaviti Zakon o denacionalizaciji, s obzirom na izuzetan značaj ovog zakonskog propisa za građane BiH.

Odgovor
Ivanić, Mladen

Delegat Mladen Ivanić postavio je i sljedeće pitanje Upravi za indirektno oporezivanje BiH: „Da li je Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila analizu efekata uvođenja niže stope PDV-a, s obzirom da je to bio jedan od zaključaka Komisije kada je odbijen Prijedlog o uvođenju niže stope koju su podnijeli delegat Mladen Ivanić i poslanik Branko Dokić, članovi PDP-a .“

Odgovor
Jović, Ivo Miro

Delegat Ivo Miro Jović je, u ime Kluba hrvatskog naroda, postavio sljedeće pitanje Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Tužilaštvu BiH i Sudu BiH. 1. Sud BiH izrekao je, 19.2.2009., nepravomoćnu presudu četvorici Hrvata za navodne zločine nad muslimanima u zatvoru Vojno kod Mostara, u trajanju od 80 godina. Nisu optuženi za ubistvo, jer se ubistvo nije ni desilo. Istoga dana isti sud oslobodio je četiri Bošnjaka iz Bugojna, koji su optuženi za zločin nad Hrvatima u zloglasnom logoru Stadion. Hrvati su bili zatočeni na otvorenom od 11.7.1993. do 19.3.1994. I pored toga što su bili registrirani kod Međunarodnog crvenog krsta, svi oni koji su bili visokoobrazovani ili su ubijeni ili se vode kao nestali. Još se traži 21 zatočenik ovog logora. Logor Stadion je samo jedan od 20 logora na području Bugojna. Kako je to moguće? Radi li ovaj sud po principima pravednosti? 2. Kako je moguće da su osuđeni za ratne zločine nad Hrvatima civilima u Grabovici, Nihad Vlahovljak, Haris Rajkić i Sead Karagić, svi osuđeni na 13 godina zatvora presudom Kantonalnog suda u Mostaru i potvrđenom kaznom na Sudu BiH 18.9.2008., još uvijek budu na slobodi?

Odgovor
Ibrahimpašić, Adem

Delegat Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama. Dakle, imamo potpuno neregulirano stanje u ovoj oblasti na bh. tržištu, što naravno koriste proizvođači ovih proizvoda iz okruženja. Istovremeno su ti proizvođači izlobirali da u njihove istovjetne pravilnike budu ugrađene odredbe koje praktično onemogućavaju izvoz izvorske i mineralne vode iz Bosne i Hercegovine u npr. Republiku Hrvatsku. Pitanje glasi: - Zašto mi u BiH još uvijek nemamo pomenuti pravilnik, odnosno kada ćemo dobiti pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama? Napominjem da u njemu moraju postojati odredbe recipročne odredbama iz istovjetnih pravilnika iz zemalja u okruženju.“

Odgovor
Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je i sljedeća pitanja: Agenciji za istragu i zaštitu: Zbog nelegalnog podnošenja izvještaja o krivičnom djelu protiv premijera Milorada Dodika i 14 lica iz Republike Srpske, molim da mi dostavite potpunu informaciju o sljedećem: 1. Da li je u SIPA-i pokrenuta istraga i utvrđivanje odgovornosti lica koja su učestvovala u nelegalnom podnošenju izvještaja protiv premijera Republike Srpske i drugih, te da li su i koje mjere predložene za prevazilaženje stanja u toj instituciji? 2. O kojim imenima i nacionalnoj strukturi lica koja su uzimala izjave, odnosno zabilješke u predmetnom slučaju se radi (na osnovu službenih zabilješki i uzetih izjava u konkretnom predmetu)? 3. Da li je direktor SIPA-e bio upoznat s prethodno provedenom istragom u SIPA-i, posebno s načinom predaje izvještaja tužiocu, protiv predsjednika Vlade Republike Srpske i ostalih? 4. Ako nije bio upoznat, ko je odobrio tajnu istragu u SIPA-i? 5. Šta je direktor SIPA-e preduzeo prema odgovornim licima u SIPA-i. Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH: Zbog nelegalnog podnošenja izvještaja o krivičnom djelu protiv premijera Milorada Dodika i 14 lica iz Republike Srpske, a s ciljem sagledavanja kompletne problematike rada stranih tužilaca i sudija u pravosuđu BiH, molim da me u najkraćem roku obavijestite o sljedećem: 1. Da li je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH provjerilo i ispitalo referentnost stranih tužilaca i sudija u Tužilaštvu i Sudu BiH, te da li je izvršena provjera njihovog rada u pravosuđu zemalja iz kojih dolaze? Kakvi su ti nalazi? 2. Da li je ispitana odgovornost tužilaca Drju Engela i Harija Furlana u djelu protiv premijera Milorada Dodika i ostalih i kakvi su ti nalazi? 3. Da li je Visoko sudsko i tužilačko vijeće ikada zatražilo i dobilo informaciju od Tužilaštva Republike Slovenije o pogodnosti tužioca Harija Furlana za obavljanje dužnosti tužioca u Tužilaštvu BiH. Ako nije, kada se to planira učiniti? Tužilaštvu BiH: Zbog nelegalnog podnošenja izvještaja o krivičnom djelu protiv premijera Milorada Dodika i 14 lica iz Republike Srpske, molim da mi dostavite potpunu informaciju o sljedećem: 1. Da li je glavni tužilac bio upoznat s prethodno provedenom istragom, posebno s načinom prijema izvještaja protiv predsjednika Vlade Republike Srpske i ostalih, te kada je i kako saznao za izvještaj koji je predat Tužilaštvu BiH? 2. Ako nije bio upoznat, ko je odobrio tajnu istragu u Tužilaštvu BiH? 3. Šta je glavni tužilac preduzeo prema odgovornim licima u Tužilaštvu BiH? 4. Da li je ispitana odgovornost tužilaca Drju Engela i Harija Furlana u konkretnom slučaju i kakvi su ti nalazi?

Odgovor