MENI

29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

16.7.2002

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 28. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001. godinu i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I – III budžetske 2002. godine,
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o amandamanima poslanika Seada Avdića na Prijedlog zakona o društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine,
 5. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine,
 6. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o amandmanu poslanika Seada Avdića na Zakon o praznicima Bosne i Hercegovine,
 7. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Protokolu o osnivanju i funkcionisanju kulturnih centara između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske,
 8. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (član 105. Poslovnika),
 9. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (član 105. Poslovnika),
 10. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, sa carinskom traifom, po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika,
 11. Prijedlog zakona o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 15. Prijedlog zakona o ravnopravnosti i jednakosti polova u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 16. Prijedlog zakona o odlikovanjima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 17. Prijedlog rezolucije o mladima u BiH (predlagači poslanici Predstavničkog doma),
 18. Prijedlog rezolucije (podnosilac Sead Buturović),
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine,
  b)      Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit za prilagođavanje poslovnog ambijenta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
 20. Prijedlog zaključka za formiranje Privremene komisije za pripremu izmjena Poslovnika Predstavničkog doma i
 21. Zahtjev Vijeća ministara da se po hitnom postupku usvoji Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.