MENI

Konstituirajuća sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

27.4.2021 14:30 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Izbor predsjedavajućeg, te prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.