MENI

41. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

31.10.2006 11:00 sala 1/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Administrativne komisije;
  2. Razmatranje devetomjesečnog finansijskog izvještaja za period 01.01-30.09.2006;
  3. Razmatranje zahtjeva poslanika za dodjelu novčane pomoći zbog teže bolesti;
  4. Informacija o zahtjevima poslanika za naknadu plate po prestanku mandata;
  5. Predlog za utvrđivanje visine naknade za privremeno obavljanje posla;
  6. Razmatranje Nacrta izvještaja o radu Administrativne komisije za mandatni period 2002-2006;
  7. Informacija o odlukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-1144-21092006, od 21.09.2006. i VSTV-08-1155-25092006, od 25.09.2006;
  8. Tekuća pitanja:
  • Informacija o Tumačenju Tačke IV Odluke o utvrđivanju naknade za rad u Ad hok komisiji za izbor i imenovanje, broj: 01/7-50-1-52-4-32/05, od 21.12.2005. godine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.