MENI

38. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

29.10.2010. 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
  2. Verificiranje Pročišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09 od 8. 4. 2009. godine;
  3. Verificiranje Pročišćenog teksta Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25. 5. 2007. godine;
  4. Davanje ovlasti predsjedatelju Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove da potpiše Zapisnik ove sjednice.