MENI

38. сједницa Заједничке комисије за административне послове

29.10.2010. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 37. сједнице Заједничке комисије;
  2. Верификација Пречишћеног текста Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-11-25,3/09 од 08.04.2009. године;
  3. Верификација Пречишћеног текста Правилника о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службених путовања, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-17-11а-3/07 од 25.05.2007. године;
  4. Давање овлашћења предсједавајућем Заједничке комисије за административне послове да потпише записник са ове сједнице.