MENI

09. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

18.6.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација  записника са 8. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ- прва комисијска фаза (предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић)
  3. Разматрање Приједлога закона о оквиру девизног псловања у БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  5. Разматрање извјештаја о ревизији финансијског пословања за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  6. Текућа питања