MENI

23. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

23.6.2008. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Prijedlog autentičnog tumačenja članka 102. Zakona o policijskim službenicima BiH (podnositelj: Granična policija BiH);
 5. Prijedlog autentičnog tumačenja članka 185. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
 6. Informacija o pripremi i izvođenju vojne vježbe „Združeni napor 2009.“ (podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
 7. Tekuća pitanja:
  a.       Informacija o posjeti članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Švicarskoj konfederaciji;
  b.      Informacija o sastanku članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH sa šefom misije EUPM-a u BiH, Vicenzom Coppolom;
  c.       Informiranje o predstavci.

  Napomena: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost će prije održavanja 23. sjednice, od 10,00 - 11,00 sati održati sastanak sa general - majorom Ignacio Martin Villalainom, komandantom EUFOR-a, koji će prezentirati ulogu i rad misije EUFOR-a u BiH.