MENI

23. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

23.6.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 102. Zakona o policijskim službenicima BiH (podnosilac: Granična policija BiH);
 5. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 185. stav 1. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Informacija o pripremi i izvođenju vojne vježbe „Združeni napor 2009.“ (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 7. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Švicarskoj konfederaciji;
  b)       Informacija o sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa šefom misije EUPM-a u BiH, Vicenzom Coppolom
  c)      Informacija o predstavci.

Napomena: Zajednička komisija za odbranu i sigurnost će prije održavanja 23. sjednice, od 10,00-11,00  sati održati sastanak sa general-majorom Ignacio Martin Villalainom, komandantom EUFOR-a, koji će prezentirati ulogu i rad misije EUFOR-a u BiH.